Pur

Pravidla ochrany osobních údajů

 

1. Obecně

Společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. (dále jako Henkel) respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky. Rádi bychom vás zde informovali, jaký typ údajů Henkel shromažďuje a jak s nimi nakládá. Rovněž se dozvíte, jak můžete ověřit přesnost těchto údajů a jak zařídit, aby je společnost Henkel trvale odstranila. Údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a využívány v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů státu, v němž sídlí oddělení odpovídající za jejich zpracování. Společnost Henkel podniká veškeré kroky, aby zajistila dodržování těchto předpisů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na internetové stránky, na které lze vstoupit pomocí hypertextových odkazů z internetových stránek společnosti Henkel.

2. Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů

Údaje týkající se konkrétní osoby shromažďujeme pro účely zpracování a využití pouze v případě, že se daná osoba dobrovolně rozhodne tyto údaje zadat nebo k tomu poskytne výslovný souhlas. Pokud tak učiní, souhlasí s dále uvedenými podmínkami užívání.

Při návštěvě našich internetových stránek se na našich serverech automaticky ukládají určité údaje, které slouží ke správě systému, sledování statistických ukazatelů nebo zálohování. Jedná se o název vašeho poskytovatele internetu, v některých případech také o vaši IP adresu, verzi vašeho prohlížeče, operační systém počítače použitého k prohlížení našich internetových stránek, internetové stránky, z nichž jste naše internetové stránky navštívili, internetové stránky, které si prohlížíte, zatímco jste na našich internetových stránkách, a případně klíčová slova, která jste použili při hledání našich internetových stránek. V závislosti na okolnostech lze z těchto údajů vyvodit závěry o určitých návštěvnících našich internetových stránek. V této souvislosti se ale nepoužívají žádné osobní údaje. Pokud se používají, jsou získány výhradně anonymně. V případě, že Henkel předává údaje externím poskytovatelům služeb, uplatňuje taková technická a organizační opatření, jež zaručí, že tento přenos proběhne v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů.

Jestliže nám dobrovolně poskytnete své osobní údaje, nebudeme je používat, zpracovávat ani přenášet jinak, než to povolují zákonné předpisy nebo než jak stanovíte ve svém prohlášení o souhlasu. Vaše údaje budeme navíc přenášet pouze v případě, že to bude vyžadovat úřední nebo soudní příkaz.

Veškeré změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Díky tomu se můžete kdykoliv informovat o tom, jaké údaje uchováváme a jak je shromažďujeme a využíváme.

3. Zabezpečení

Henkel bude uchovávat vaše údaje bezpečně a podnikne veškerá bezpečností opatření, aby je ochránil proti ztrátě, zneužití nebo změnám. Smluvní partneři společnosti Henkel, kteří mají přístup k údajům o vás, aby vám mohli poskytovat své služby jménem skupiny Henkel, se smluvně zavázali zachovávat mlčenlivost a nepoužívat tyto údaje k žádným jiným účelům. V některých případech bude nezbytné předat vaše dotazy či požadavky přidruženým společnostem skupiny Henkel. I v takových situacích bude s údaji zacházeno jako s důvěrnými.

4. Osobní údaje dětí

Henkel si nepřeje shromažďovat údaje o dětech mladších 14 let. V nezbytných případech Henkel na vhodných místech dítě upozorní na skutečnost, že by nemělo společnosti Henkel zasílat žádné osobní údaje. Žádáme rodiče nebo zákonné zástupce, aby se v případě, kdy zjistí, že dítě v jejich péči poskytlo společnosti Henkel své osobní údaje, obrátili na níže uvedenou adresu ‏(viz bod 7 níže), chtějí-li, aby byly tyto údaje odstraněny. Na základě toho neprodleně zajistíme jejich trvalé odstranění.

5. Soubory cookie

Více informací o souborech cookie, které se používají na těchto internetových stránkách, naleznete na našich webových stránkách.

6. Sledování využívání webu

(1) Tato aplikace využívá analytickou službu Google Analytics od společnosti Google Inc. (dále jen Google). Software obsahuje token, který umožňuje společnosti Google analyzovat vaše užívání těchto internetových stránek, podobně jako funkce souborů cookie. Google používá získané informace k rozboru obecného využívání aplikace, generování sestav o aktivitě aplikace a poskytování dalších služeb týkajících se využívání aplikace nebo internetu pro skupinu Henkel. V členských státech Evropské unie nebo v jiných členských státech Evropského hospodářského prostoru Google nejprve zkrátí vaši IP adresu. IP adresa předaná v rámci činnosti aplikace Google Analytics není nijak spojena s jinými daty společnosti Google.

Každý návštěvník našich internetových stránek má možnost odmítnout shromažďování a ukládání údajů pro budoucnost. Pokud tak chcete učinit, klepněte na odkaz a stáhněte si deaktivační rozšíření. Jakmile rozšíření stáhnete a nainstalujete, program informuje Java Script (ga.js), aby v budoucnosti neshromažďoval žádné informace o návštěvě těchto internetových stránek.

Případně (při prohlížení z mobilního zařízení) můžete klepnutím na tento odkaz odmítnout shromažďování údajů v budoucnosti (odmítnutí se vztahuje pouze na tuto doménu a prohlížeč, který momentálně používáte). V tomto případě se nainstaluje „opt-out“ cookie. Pokud ve svém prohlížeči vymažete soubory cookie, budete muset na odkaz klepnout znovu.

Další informace o analytických službách Google Analytics naleznete v sekci o službách ochrany dat Google Analytics na adrese http://www.google.com/intl/de/policies/.

(2) Používáme službu DoubleClick od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043, která zajišťuje zobrazování relevantních reklam. Pro tento účel se používají soubory cookie, které neobsahují žádné osobní údaje. Ke generování těchto cookies se také používá vaše IP adresa. Soubory cookie služby DoubleClick využívají pseudonymní identifikační číslo přidělené vašemu prohlížeči ke sledování reklam na obrazovce a reklam, které vás zaujmou. Díky tomu mohou Google a jeho partnerské stránky zobrazovat reklamy na základě předchozích návštěv stránek Henkel nebo jiných internetových stránek. Google přenáší informace získané ze souborů cookie služby DoubleClick a ukládá je na serveru.

Údaje se přenášejí třetím stranám pouze v souladu se zákonnými předpisy nebo na základě smlouvy o zpracování údajů. Vstupem na internetové stránky společnosti Henkel souhlasíte s využíváním výše uvedených údajů a popsaným zpracováním ze strany Google. Každý uživatel může zabránit ukládání souborů cookie v nastavení svého prohlížeče. Pokud obecně souhlasíte s používáním souborů cookie, avšak nechcete, aby se používaly cookie služby DoubleClick, z tohoto odkazu si stáhněte plug-in prohlížeče pro deaktivaci služby DoubleClick od Google a nainstalujte jej.

 7. Vaše dotazy a žádosti; referent pro ochranu údajů

Uložené údaje Henkel trvale odstraní po uplynutí zákonné nebo smluvně stanovené lhůty, případně pokud je již nebude potřebovat. Každý uživatel může samozřejmě kdykoliv požádat o odstranění údajů vztahujících se k jeho osobě a rovněž je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas s používáním nebo zpracováním svých osobních údajů (toto odvolání má účinnost i do budoucna). V takových případech, či máte-li jiná přání nebo dotazy ohledně svých osobních údajů, zašlete e-mail nebo dopis našemu referentovi pro ochranu osobních údajů Lence Studničné na adresu HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 10, 170 04 Praha (e-mail: lenka.studnicna@henkel.com). Prostřednictvím této kontaktní osoby se na nás můžete rovněž obrátit, chcete-li vědět, zda máme uložené vaše osobní údaje a případně jaké. Budeme se snažit vyjít vám vstříc co nejdříve.